Informatie over coronavoucher

De Corona-voucher

Indien de reis vanwege de Covid-19 pandemie niet door kon gaan, kreeg u een Corona Voucher van TsjechieXperience. U kunt deze voucher gebruiken voor een nieuwe reis die aangevraagd is tot uiterlijk 31 december 2022. De reis moet tot 31.3.2023 plaatsvinden.

Als je de Corona Voucher niet binnen de bovengenoemde deadline hebt ingewisseld, krijg je van TsjechieXperience 5% korting op je volgende reis en worden er geen boekingskosten in rekening gebracht.

Voorwaarden Corona-voucher

Naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 is jouw reis geannuleerd en heb je een persoonlijke ‘corona-voucher’ ontvangen. Dit is het tegoed dat je hebt door het annuleren van jouw reis. Je kunt de corona-voucher inwisselen onder de hierna te noemen voorwaarden.

 1. Je hebt van TsjechieXperience B.V., KvK-nummer 72291141, gevestigd aan de Westblaak 90 2.10, 3012 KM te Rotterdam (hierna gezamenlijk: ‘de reisorganisatie’), een voucher ontvangen omdat jouw reis is geannuleerd wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus/COVID-19.
 2. De onderstaande informatie staat specifiek op uw voucher vermeld:
  • De naam ‘corona-voucher’;
  • De vouchercode;
  • De naam van de hoofdboeker van de geannuleerde reis;
  • De uitgiftedatum van de corona-voucher (dit is de datum waarop jouw reis is geannuleerd);
  • De geldigheidsduur van de corona-voucher;
  • De waarde van de reisvoucher;
  • De mededeling of een garantieregeling van toepassing is.
 3. Alleen door de reisorganisatie uitgegeven reisvouchers met de bovenstaande informatie zijn geldig.
 4. Je kunt kiezen uit het gehele aanbod van pakketreizen en vluchten van TsjechieXperience BV. Jouw nieuwe reis hoeft niet naar hetzelfde hotel of dezelfde bestemming te zijn als de geannuleerde reis. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt, betaal je de meerkosten. Wanneer de reissom van de nieuwe reis lager uitvalt dan de waarde van de voucher, blijft het restbedrag staan op jouw voucher onder dezelfde voorwaarden. Je kunt dit dan gebruiken voor een volgende reis. Mocht er een restbedrag van 10% of minder overblijven na het besteden van jouw tegoed, dan kan je het rekeningnummer opgeven waarop het restantbedrag kan worden overgemaakt.
 5. Je kan het tegoed besteden aan een nieuwe of andere bestaande boeking voor jezelf, maar ook aan een nieuwe boeking van een andere boeker.
 6. Wanneer een nieuwe boeking (gedeeltelijk) is betaald met een reisvoucher en deze wordt tegen annuleringskosten geannuleerd, dan ontvangt de hoofdboeker van de nieuwe boeking voor het bedrag dat overblijft na aftrek van de annuleringskosten een nieuwe voucher. Op een nieuwe voucher is de SGR-garantieregeling niet van toepassing, tenzij anders vermeld op de nieuwe voucher. Wanneer de nieuwe boeking wordt geannuleerd binnen de optieperiode, dan wordt het bedrag van de originele reisvoucher opnieuw besteedbaar.
 7. Onze leveranciers (w.o. de vliegmaatschappijen) geven ook vouchers uit, de besteding van deze corona-voucher kan daarom worden beperkt tot de leveranciers (en bepalingen) van je oorspronkelijk reis.
 8. De ontvanger van de reisvoucher is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde of niet-ingevulde gegevens.
 9. De reisvoucher kan tot uiterlijk één (1) jaar na de datum van uitgifte zoals vermeld op de reisvoucher worden ingewisseld. De vertrekdatum van de nieuwe vakantie moet uiterlijk op 31 december 2022 plaatsvinden.
 10. Dekking Garantiefonds: De reisorganisatie is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus is door de SGR besloten dat de ‘corona-voucher’ onder de dekking van de SGR valt.

  Dit betekent dat in het geval een reisorganisatie failliet gaat en je nog een ongebruikte geldig reisvoucher hebt, deze wordt vergoed door de SGR. De specifieke voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling kan je nalezen op www.sgr.nl. Hiermee blijf je de zekerheid houden dat jouw betaling veilig is. Aanspraken die voortvloeien uit een geannuleerde reis anders dan een voucher, vallen niet onder de garantieregeling van SGR.

  Let op: de SGR biedt alleen dekking voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus. Op de reisvoucher is aangegeven of er wel of geen garantieregeling voor je van toepassing is.

  Let op: de dekking van het SGR is beperkt tot de reissom zoals omschreven in de SGR garantieregeling. De waarde van jouw voucher kan hoger zijn dan het bedrag dat door de SGR is gedekt. Onder meer de kosten voor een stoelreservering en bagage en de kosten voor reis- en/of annuleringsverzekering vallen niet onder de SGR-dekking, maar maken wel onderdeel uit van de waarde van de voucher.

 11. Nadat je de reisvoucher hebt ingewisseld en een nieuwe boeking hebt gemaakt, zijn op de nieuwe boeking de reguliere voorwaarden van toepassing, tenzij daar in deze voorwaarden van is afgeweken. Hiermee ga je akkoord bij het maken van de nieuwe boeking.
 12. Aan kennelijke fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 14. De beslissing of er een reisvoucher wordt uitgegeven is voorbehouden aan de reisorganisatie.
 15. De reisorganisatie heeft te allen tijde het recht om aanvullende gegevens, zoals de annuleringsbevestiging van de geannuleerde boeking, op te vragen om de geldigheid van de reisvoucher te verifiëren. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft de reisorganisatie het recht de reisvoucher ongeldig te verklaren.
 16. Slechts de hoofdboeker van de geannuleerde reis is gerechtigd de voucher te besteden aan een nieuwe boeking, voor zichzelf of voor een ander.
 17. Het is niet toegestaan de reisvoucher te kopiëren of na te maken.
 18. Wanneer één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.